İLKELERİMİZ / PRINCIPLES

İlkelerimiz 2018-03-12T12:40:30+00:00

İLKELERİMİZ

1 – Müzakereci Arabulucular Derneği üyeleri kendi aralarında yaşadıkları anlaşmazlıkları müzakere ederek çözmek suretiyle topluma model olurlar.

2 – Müzakereci Arabulucular Derneği üyeleri kendi aralarında yaşadıkları anlaşmazlıkları müzakere edemeyecek durumda iseler bir arabulucu desteği talep ederler.

3 – Müzakereci Arabulucular Derneği üyeleri “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi” nin maddelerine uygun davranmayı kabul ederler.

4 – Müzakereci Arabulucular Derneği üyeleri bir anlaşmazlığı müzakere etmeden önce, diğer tarafın tezinin gerekçesi daha güçlü ise kendi tezinden vazgeçmeyi kabul ederek masaya otururlar.

5 – Müzakereci Arabulucular Derneği üyeleri bir anlaşmazlığı müzakere ederken bireysel çıkarları genelin çıkarlarıyla çeliştiği zaman, genelin çıkarlarını kabul ederler.

6 – Müzakereci Arabulucular Derneği üyeleri herkesin düşünsel ve vicdani farklılıklarına saygılıdırlar.

7 – Müzakereci Arabulucular Derneği üyeleri düşünsel ve vicdani farklılıklarını ifade edebilmelerinin kanallarını açık tutarlar. Bununla birlikte üyeler birbirlerine farklılıklarını değiştirmeleri bakımından baskı yapamazlar.

PRINCIPLES

1 – Association of Negotiator Mediators’ members are models to the society to solve the disagreements between them by using negotiation.

2 – If Association of Negotiator Mediators’ members aren’t in the case of solving their disagreements by negotiation, they request a mediator support.

3 – Association of Negotiator Mediators’ members accept to behave appropriate according to the rights and freedom expressed in international contracts.

4 – Association of Negotiator Mediators’ members sit at the table by accepting to give up his own thesis if the reason of the other’s thesis is stronger, before they negotiate a disagreement.

5 – When individual benefits contradict the benefits of the general while negotiating a disagreement, Association of Negotiator Mediators’ members accept the benefits of the general.

6 – Association of Negotiator Mediators’ members are respectful to everyone’s intellectual and conscientious dissimilarities.

7 – Association of Negotiator Mediators’ members can express their intellectual and conscientious dissimilarities. However members can’t urge on changing each other’s dissimilarities.

8 – Association of Negotiator Mediators’ members aim to develop their points of view by trying to understand the dissimilarity reasons of others’ points of view from their negotiation experiences they had before.

Bilimden, sanattan, felsefeden ve evrensel değerlerden bihaber insanlardan uzak dur!

Feridun BALCI